Aktualności - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/nowy-dowodca-nfiu.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/news/6646-akt.jpg Nowy dowódca NFIU Nowy dowódca NFIU <p>Pułkownik <strong>Sławomir Walenczykowski</strong> został nowym dowódcą Jednostki Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Zastąpił na tym stanowisku Pułkownika <strong>Artura Bogowicza</strong>. W uroczystości zmiany dowódcy stancjonujacej w garnizonie Bydgoszcz Jednostki, uczestniczył wojewoda <strong>Mikołaj Bogdanowicz</strong>.</p> <p>Grupa Integracyjna Sił NATO (NFIU) to jedna z najważniejszych instytucji NATO w Polsce. W Bydgoszczy stacjonuje od czterech lat i jest ważną częścią sił szybkiego reagowania, czyli tzw. Szpicy NATO.</p> <p><q>Dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny nie ma dziś ważniejszej kwestii niż stałe rozwijanie współpracy między armią polską a pozostałymi armiami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego jeszcze raz dziękuję Panu Pułkownikowi za ten pracowity, owocny czas spędzony w Bydgoszczy i życzę wielu sukcesów na drodze zawodowej</q>– mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.</p> <p>W dowód uznania dla dotychczasowej służby Pułkownika Artura Bogowicza, przedstawiciel rządu w terenie wręczył mu Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>Mikołaj Bogdanowicz zapewnił nowego dowódcę w imieniu rządu Premiera <strong>Mateusza Morawieckieg</strong>o o wszelkim możliwym wsparciu i życzył pomyślności w realizacji nowych zadań.</p> <p>Głównym celem NFIU (NATO Force Integration Units) jest zapewnienie i umożliwienie szybkiego przemieszczania Połączonych Sił Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) oraz Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF). Jednostka składa się z grupy dowódców oraz podległych wydziałów i sekcji. Połowa stanowisk obsadzana jest przez żołnierzy polskich, a druga przez żołnierzy NATO.</p> 2019-06-14T15:43:08+02:00 pl http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/nowy-dowodca-nfiu.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/rzeczpospolita-polska-honoruje-swoich-zasluzonych-obywateli.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/news/6645-akt.jpg Rzeczpospolita Polska honoruje swoich zasłużonych obywateli Rzeczpospolita Polska honoruje swoich zasłużonych obywateli <p>Dzisiaj w historycznej sali im. Bydgoskiego Marca 1981 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych zasłużonym mieszkańcom naszego województwa.</p> <p>Ceremonię wręczenia odznaczeń poprzedziło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, powitanie odznaczonych i towarzyszących im bliskich osób oraz krótkie przemówienie wicewojewody kujawsko-pomorskiego <strong>Józefa Ramlaua</strong>.</p> <p><q>Rzeczpospolita Polska chce dziś uhonorować swoich obywateli wysokimi odznaczeniami za ich wybitne zasługi, bo aby otrzymać wysokie odznaczenie, trzeba mieć zasługi nie tylko ponadprzeciętne, ale wybitne</q> – mówił do zgromadzonych wicewojewoda Józef Ramlau.</p> <p><q>Życzę Państwu, w Waszej dalszej działalności, żeby fakt przyjęcia odznaczenia nie był powodem do spoczęcia na laurach, tylko motywacją do dalszego wysiłku i dalszego dążenia do sukcesów, tym bardziej, że sytuacja w Polsce napawa optymizmem. Możemy się różnić, ale musimy także wszyscy przyznać, że Polska się rozwija. W ten rozwój wszyscy musimy się włączyć i dobrze wykorzystywać czas, który dała nam historia</q> – dodał wicewojewoda.</p> <p>Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy aktu tego dokonał wicewojewoda Józef Ramlau. Wśród przyznanych odznaczeń były Krzyże Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz odznaki honorowe Ministra Inwestycji i Rozwoju <q>Za zasługi dla budownictwa</q>.</p> <p>Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zgromadzeni wysłuchali kilka utworów w wykonaniu znanego skrzypka młodego pokolenia, członka orkiestry Opera Nova i pierwszego skrzypka kwartetu Nova <strong>Wojciecha Góreckiego</strong>. </p> 2019-06-13T16:06:02+02:00 pl http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/rzeczpospolita-polska-honoruje-swoich-zasluzonych-obywateli.html Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS <p>Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2019.</p> <p><a href="https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/ogloszenia/og%C5%82oszenie-wojewody-kujawsko-pomorskiego-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacj%C4%99-0">Link do treści ogłoszenia</a></p> 2019-06-13T14:24:49+02:00 pl http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie-wojewody-kujawsko-pomorskiego-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia-zapobiegania-zakazeniom-hiv-i-zwalczania-aids.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/6643-aplikacja-ratujaca-zycie.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/news/6643-akt.jpg Aplikacja ratująca życie Aplikacja ratująca życie <p>W urzędzie wojewódzkim podpisano dziś porozumienie ramowe w sprawie współpracy przy rozwijaniu aplikacji mobilnej „Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożeń”. Aplikacja została stworzona z oddolnej inicjatywy służb z województwa kujawsko-pomorskiego. W dalszej części spotkania służby omówiły działania nas rzecz bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym w regionie.</p> <p>Od 2016 r. tworzona jest bezpłatna aplikacja mobilna „Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożeń”. To oddolna inicjatywa przedstawicieli służb takich, jak: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie.</p> <p><q>Jest to działalność non profit, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję</q> – mówił wojewoda <strong>Mikołaj Bogdanowicz</strong>. <q>Jest to bardzo ważny i przełomowy moment. Jesteśmy uznawani jako kraj, jako społeczeństwo, które nie zawsze w sposób właściwy potrafi zareagować na różne trudne wydarzenia na drodze, podczas pożarów, czy innych trudnych sytuacji jakie spotykają nas na co dzień</q> – zaznaczył.</p> <p><q>Dzięki tej aplikacji można rzeczywiście w sposób bardzo łatwy, intuicyjny, dowiedzieć się w jaki sposób zachować się np. podczas wypadku drogowego. Aplikacja zawiera trzy komponenty: pierwsza cześć dotyczy zachowań przy wypadkach drogowych, druga część dotyczy zagrożeń pożarowych lub zjawisk meteorologicznych, trzecia część tej aplikacji dotyczy zachowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego</q> – tłumaczył przedstawiciel rządu w terenie.</p> <p>Dziś do grona twórców tej aplikacji, na mocy podpisanego porozumienia, dołączył Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Rektor uczelni, prof. <strong>Tomasz Topoliński</strong> zwracał uwagę na to, że w wielu sytuacjach krytycznych większość społeczeństwa odwraca się plecami zamiast działać i ratować innych.</p> <p><q>Łatwiej się to robi wtedy, gdy ktoś lub coś jest obok i podpowiada jak to zrobić. I ta aplikacja ma być taką podpowiedzią. Jako rektor UTP deklaruję, że mam siły, środki i rozumy ludzi, aby tę aplikację podnieść na wyższy poziom. By była ona zrozumiała, dostępna i mogła funkcjonować także w rękach osób, które wysłuchawszy tej aplikacji będą wiedziały co i w jakiej sytuacji robić</q> – mówił prof. Topoliński.</p> <p>Wśród podpisujących dziś porozumienie, oprócz wojewody Mikołaja Bogdanowicza i rektora UTP w Bydgoszczy prof. Tomasza Topolińskiego znaleźli się: Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. <strong>Paweł Spychała</strong>, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w <strong>Krzysztof Tadrzak</strong>, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Toruniu mł. bryg. mgr <strong>Jacek Kaczmarek</strong>, Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. bryg. mgr inż. <strong>Jacek Antos</strong> i płk. <strong>Radosław Żebrowsk</strong>i reprezentujący Departament VI Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.</p> <p>Celem porozumienia jest m.in. przebudowa techniczna istniejącej aplikacji z zachowanie treści już w niej zawartych, jej aktualizacja, współpraca w realizacji materiału audio i wideo, celem podniesienia wartości dydaktycznej aplikacji oraz promocja aplikacji.</p> <p>Autorami aplikacji są sierż. <strong>Szymon Tworowski</strong>, mgr <strong>Krzysztof Wiśniewski</strong>, mł. kpt. <strong>Łukasz Adamowski</strong>, podinsp. <strong>Tomasz Krajewski</strong>, oficer ABW. Wszelkie prace związane z tworzeniem aplikacji i jej rozwojem wykonują poza swoimi obowiązkami służbowymi na zasadzie wolontariatu.</p> <p>Aplikacja jest dwujęzyczna. Została przetłumaczona na język angielski dzięki wsparciu między innymi żołnierzy z JFTC. Jest to jedyna aplikacja w Polsce, Europie i prawdopodobnie na świecie, która porusza tak szeroki zakres tematyczny związany z bezpieczeństwem publicznym.</p> <p>Po podpisaniu porozumienia odbyło się spotkanie koordynacyjne służb, instytucji oraz innych podmiotów działających w obszarze zabezpieczenia działań na rzecz bezpieczeństwa podczas letnich wakacji w województwie kujawsko-pomorskim „Bezpieczne Wakacje 2019”.</p> 2019-06-12T14:23:45+02:00 pl http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/6643-aplikacja-ratujaca-zycie.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/nowy-pelnomocnik-ds-zrownowazonego-rozwoju.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/news/6642-akt.png Nowy pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju Nowy pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju <p>Dziś wojewoda <strong>Mikołaj Bogdanowicz</strong> powołał na stanowisko Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Zrównoważonego Rozwoju panią <strong>Magdalenę Nowak</strong>. Nowa Pełnomocnik przejmie obowiązki pani <strong>Anny Gembickiej</strong>, która 4 czerwca została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.</p> <p>Magdalena Nowak urodziła się w 1986 roku we Włocławku. Jest absolwentką technikum odzieżowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.</p> <p>Ukończyła Wyższą  Szkołę Bankową w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania, w specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.</p> <p>Posiada doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi, sektorem MŚP oraz podmiotami zajmujących się tematyką funduszy unijnych. W pracy zawodowej specjalizuje się w doradztwie zawodowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracuje z mikroprzedsiębiorcami z województwa kujawsko-pomorskiego. </p> <p>Magdalena Nowak aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Jest czynnie zaangażowana w działalność społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich.  Jest inicjatorką wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych. W wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskała mandat radnej Gminy Włocławek. </p> <p>Jest aktywną mamą dwójki dzieci.</p> 2019-06-11T13:40:51+02:00 pl http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/nowy-pelnomocnik-ds-zrownowazonego-rozwoju.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/budzet-panstwa-dofinansuje-drogi-wojewodzkie.html http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/news/6641-akt.jpg Budżet państwa dofinansuje drogi wojewódzkie Budżet państwa dofinansuje drogi wojewódzkie <p>Do samorządu województwa kujawsko-pomorskiego trafi blisko 19 mln zł. Informacje o dofinansowaniu podał podczas briefingu prasowego wojewoda kujawsko-pomorski <strong>Mikołaj Bogdanowicz</strong>.</p> <p>„Samorząd województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami wystąpił o możliwość sfinansowania inwestycji oraz wydatków bieżących na drogach wojewódzkich. Kwota, którą mamy przyjemność przekazać Panu Marszałkowi to 18 mln 622 tys. złotych.”- mówił Mikołaj Bogdanowicz.</p> <p>Środki w wysokości 6 mln zł zostaną wykorzystane na inwestycje: w zakresie modernizacji dróg, opracowania koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty remontowe, wykonanie powierzchniowych utrwaleń oraz odnów nawierzchni dróg wojewódzkich.</p> <p>Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wynoszą- 12 mln 622 tys. Kwota obejmie dofinansowanie takich prac jak: poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg wojewódzkich (remonty cząstkowe, profilowanie dróg gruntowych, zakup paliwa, oleju opałowego, masy na zimno, oznakowania pionowego).</p> <p>Tegoroczna kwota 18 mln 622 tys. złotych na dofinansowanie dróg wojewódzkich dla Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego jest o 2 miliony wyższa niż w poprzednim roku.</p> <p><a href="/files/file/zalacznik_do_informacji_nt_drog_wojewodzkich_2019_-_wykaz_zadan.pdf">WYKAZ ZADAŃ 2019</a></p> 2019-06-07T13:32:13+02:00 pl http://forum.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/budzet-panstwa-dofinansuje-drogi-wojewodzkie.html